วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Toolbox
ทูลบ็อกซ์ (Toolbox) เป็นกล่องเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้าง ปรับแต่ง และแก้ไขวัตถุ เราสามรถเรียกใช้งานทูลบ็อกซ์ ได้โดยเลือกคำสั่ง Windows > Tools แล้วคลิ้กเลือกเครื่องมือได้ตามต้องการ