แบบฝึกหัดท้ายบท


1. โปรแกรม Flash นั้น เป็นโปรแกรมที่ทำอะไร
  ก. เป็นโปรแกรมที่ใช้ดูหนังได้
  ข. เป็นโปรแกรมที่เอาไว้ฟังเพลงโดยเฉพาะ
  ค. เป็นโปรแกรมที่ เอาไว้ ทำภาพเคลื่อนไหว animation ได้
  ง. เป็นโปรแกรมที่เอาไว้พิมพ์งานที่ดีที่สุดในขณะนี้2. เครื่องมือ(Free Transform Tool) ใน tool bar นั้น มีไว้เพื่ออะไร

  ก. วาดรูปสี่แหลี่ยม
  ข. ย่อ ขยายขนาดของสิ่งที่ต้องการ
  ค. เอาไว้เลือกสีตามต้องการได้
  ง. มีไว้ทำปุ่ม3. สมมติว่า พี่เบิร์ด ทำ animation น้องแน็ท บนโปรแกรม flash เสร็จแล้ว
และถ้าพี่ต้องการจะทดสอบดูการเคลื่อนไหว animation น้องแน็ท
พี่เบิร์ดควรจะทำอย่างไร

  ก. คลิกที่ เครื่องหมายกากบาท ที่ด้านขวาบนสุดของโปรแกรม
  ข. อยู่เฉยๆ สัก 5 นาที ไม่ต้องทำอะไร เดี๋ยว น้องแน็ท ก็ขยับเอง
  ค. กด Ctrl + Enter แล้วรอดูอย่างใจจดใจจ่อ
  ง. ร้องเพลง หนอนน้อย แล้วน้องแน็ท จะเริ่มขยับตามจังหวะเพลง


panel align บนโปรแกรม flash ตามรูป
4.มีความสามารถทำอะไรได้บ้าง
ก. เลือกสี ได้ตามความชอบใจ
ข. วาดรูป ได้ทุกประเภท
ค. สามารถ สร้าง กราฟ แผนภูมิได้ทุกรูปแบบ
ง. จัดตำแหน่งรูปบนStage ให้อยู่ ตรงกลาง
5.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
     ก.ไฟล์นามสกุลFlaคือไฟล์ต้นฉบับที่สามรถนำไปแก้ไขได้
     ข.ไฟล์นามสกุลSWFคือไฟล์ที่ต้องนำไปPublishก่อนนำไปใช้งาน
     ค.โปรแกรม Adobe Flash CS3 เหมาะสำหรับการสร้างมีเดียต่างๆ
     ง.หากคลิิกขวาบนเว็บแล้วเจอข้อความ about adobe Flash player10 sมายถึงหน้าเว็บเป็นชิ้นงานFlash6.การบันทึกผลงานของๅ Flash เป็นภาพเคลื่อนไหว หรือ Flash Movie สามารถทำได้โดยวิธีใด
    ก. File > Save as > ตั้งชื่อไฟล์ > เลือกนามสกุล.mov
    ข. File > Export > Export.Movie
    ค. File > publish setting > เลือก JPEG Image
    ง. File > Save and Computer
7.หน่วยของขนาดStage ที่เป็นค่าเริ่มต้นไปจากโปรแกรมคือหน่วยใด
   ก.Pixels
   ข.Points
   ค.inches
   ง.centimeters8.นามสกุลพื้นฐานของไฟล์ที่ถูกตั้งค่าจากโปรแกรมเมื่อ Publish ผลงานคือไฟล์นามสกุลใด
       
   ก.   .swf , .jpg
   ข.   .swf , .exe
   ค.   .swf , .gif
   ง.   .swf , .html9.หากต้องการวาดเส้นตรงใช้เครื่องมือใด
     
     ก.Ink Bottle
     ข.Free Transfrom
     ค.Line
     ง.Selection10.คำสั่งใดที่วัตถุที่ได้จากการวาดเมื่อซ้อนทับกัน จะไม่มีผลทำให้่อีกวัตถุเปลี่ยนแปลงไป

     ก. ฺBreak Apart
     ข. Separate
     ค. Merge Drawing
     ง. Object Drawing11.หากต้องการวาดรูปวงรี จะใช้เครื่องมือใด
     
     ก.Line
     ข.Ink Bottle
     ค.Oval
     ง.Selection12.หากต้องการวาดรูปวงกลมสามารถใช้ปุ่มใดเพิ่มเติมบนคีย์บอร์ด เพื่อให้เป็นรูปวงกลมตลอดที่วาด
      
    ก. Ctrl
    ข. Ctrl+shift
    ค. Shift
    ง. Alt+Shift13.ระหว่างที่ใช้เครื่องมือ Rectangle Primitive Tool วาดแล้วกดลูกศรขึ้นที่คีย์บอร์ดจะได้ผลลัพธ์อย่างไร
       
   ก. ขนาดของรูปทรงจะเพิ่มขึ้น
   ข. ขนาดของรูปทรงจะลดลง
   ค. มุมทั่งสี่มุมจะเพิ่มขึ้น
   ง. มุมทั้งสี่มุมจะลดลง14.เมื่อเลือก File>Save as จะได้ไฟล์จากโปรแกรมนามสกุลอะไร
       
  ก.   .flh
  ข.   .flv 
  ค.   .fla 
  ง.   .swf15.Timeline จะใช้สร้างผลงานลักษณะใด


        
  ก. สร้างขอบเขตเวลาที่ใช้ในการวาดรูป
  ข. สร้างภาพที่เพิ่มคุณสมบัติให้วางซ้อนกันได้
  ค. สร้างนาฬิกาโดยใช้Action script
  ง. สร้างภาพเคลื่อนไหว 
16. flash มีการทำงานโดยแบ่งงานอนิเมชั่นออกเป็นส่วนเล็กๆคืออะไร

  ก.  Library
  ข. Timeline   
  ค. Symbol  
  ง.  Fram17เราสามารถกดปุ่มใดเพื่อดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
        

  ก.  Ctrl + c 
  ข.  Ctrl + v 
  ค.  Ctrl + z
  ง.  Ctrl + enter
18. คอมเมนต์ที่สามารถใช้ใน Action Script ได้ คือการใช้สัญลักษณ์ใด

   ก. 
   ข. var  
   ค.  // 
   ง. >


19.Action Script เป็นภาษาสำหรับสร้างโปรแกรมชนิดใด
      
  ก.Word
  ข.Excel
  ค.Flash
  ง.Power point
20..ทุกข้อคือคำสั่งวนซ้ำยกเว้นข้อใด

 ก.หน่วยประมวลผล
 ข.หน่วยรับข้อมูล
 ค.หน่วยความจำ
 ง.หน่วยแสดงผล 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น